Binnen de Stichting zijn vooralsnog alleen vrijwilligers werkzaam. De kern van ”werkzaam zijn als vrijwilliger” is dat men werkzaamheden uitvoert zonder daar een (financiële) tegenprestatie voor te ontvangen. Ook is het vrijwilligerswerk niet vrijblijvend, ofwel wie iets heeft toegezegd zal dat in alle redelijkheid moeten nakomen.

Tegelijk zijn er altijd verschillen zichtbaar tussen de tijd en moeite die een individuele vrijwilliger steekt in het toegezegde werk; kan een vrijwilliger mogelijk ook een kleine financiële ondersteuning heel goed gebruiken en heerst in het bestuur de overtuiging dat het vrijwilligerswerk de vrijwilliger niet op kosten mag jagen.

Voorlopig hanteren we de volgende uitgangspunten, vastgesteld in de bestuursvergadering van  09-01-2020:

  1. er is in principe geen financiële beloning voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor of namens de Stichting O.K.E.
  2. omdat het vrijwilligerswerk in principe de vrijwilliger niet op kosten mag jagen kan het bestuur op verzoek een onkostenvergoeding toekennen van €15 per maand (voor o.a. stroom, gebruik privé pc, reiskosten, telefoonkosten ten behoeve van de stichting met privételefoon, etc.),
  3. leidinggevende vrijwilligers kunnen desgewenst de officiële vrijwilligersvergoeding krijgen cfm.  de wettelijke regels van de overheid, voorschriften van de belastingdienst.
  4. reiskosten/ dienstreizen die gemaakt worden ten dienste van de stichting worden vergoed via een declaratieformulier.