Voorzitter en oprichter van Stichting O.K.E

De reden van de oprichting van Stichting Ouders en Kinderen Eerst (O.K.E) is gekomen door de frustratie waar ik zelf als hulpvragende ouder mee rondliep. In mijn beleving had ik een redelijk simpele vraag voor de professionals. Vele pogingen (lees trajecten) zijn er gedaan om het antwoordt te vinden op mijn vraag maar een antwoord konden de professionals mij niet geven. Niet alleen ik bleek hier tegenaan te lopen maar met mij waren er nog veel meer ouders te vinden met dezelfde frustratie over de hulpverlening en het weg blijven van een oplossing.
De hoofdreden voor deze frustratie bestond uit het gevoel dat we niet gezien, gehoord of begrepen te werden in onze hulpvraag. Dit viel ons stuk voor stuk zwaar en zorgden er voor dat de twijfels bij ons zelf alleen maar groter werden. Een veel gehoorde vraag/kreet onder de ouders die dit gevoel herkennen was (en is): “Ik ben toch niet gek?”

Door onze ervaringen te delen met elkaar en met professionals zijn we tot bepaalde inzichten en conclusies gekomen. Deze inzichten en conclusies willen we delen met anderen met andere ouders en met hulpverleners. Door onze ervaringen met hulpverleners te delen kan er ook bij hen inzichten komen over waarom sommige trajecten maar niet schijnen te werken.

Wij misten als ouders een plek waar wij vrijblijvend terecht konden met ons verhaal en frustraties en waar we tips en handvatten konden krijgen hoe met onze frustraties om te kunnen gaan. Daarom bieden wij nu zelf deze vrijblijvende hulp aan andere ouders aan die hier behoefte aan hebben.

Ouders en Kinderen Eerst is dan misschien wel ontstaan door en voor gescheiden ouders, toch vinden wij het belangrijk er voor iedereen te zijn die de ervaring deelt van het niet gezien- gehoord of begrepen te voelen bij een situatie rondom minderjarige kinderen. Schroom dus niet en bel of mail gewoon als je behoefte hebt aan een luisterend oor!

Penningmeester van Stichting O.K.E

In mijn werkzame jaren (inmiddels gepensioneerd) heb ik veel leidinggevende en bestuurlijke functies gehad met bijna allemaal een centraal kenmerk, er moesten problemen worden opgelost. Doordat ik met pensioen ben heb ik de tijd (zegt men) om andere dingen te doen, waaronder nog veel bestuurswerk. Ik heb me bij Elly aangemeld omdat het doel van de Stichting me aansprak. In mijn omgeving heb ik de nodige echtscheidingen meegemaakt waarbij het me vaak verbaasde hoe fel mensen die elkaar hebben liefgehad de strijd met elkaar aangaan. Soms om onbenullige zaken, vaak over de kinderen en die zitten daardoor in een positie waar ze niet om hebben gevraagd , maar hun wel wordt opgedrongen. Soms met weinig schade, soms voor hun leven getekend. Dat er problemen met hulpverleners kunnen zijn ligt veelal in: “goed het probleem aangeven” (door de aanwezige emoties) en door het niet controleren of de hulpverlener het goed begrijpt. Eigenlijk is het een voortzetting van de problemen tussen de ouders die wel TEGEN elkaar praten, maar niet MET elkaar waardoor ze elkaar niet goed begrijpen. Ofwel: stel de verkeerde vraag/ of de vraag verkeerd en je krijgt het verkeerde antwoord/ de verkeerde hulp. Ik probeer vooral de Stichting bestuurlijk goed op de rit te krijgen zodat de vrijwilligers hun werk goed kunnen doen en ouders en kinderen goed kunnen helpen.

Secretaris

Wij zijn op zoek naar een secretaris die weet wat de functie inhoudt. De officiële vacature is in de maak. Wil je daar niet op wachten? Mail naar info@oudersenkindereneerst.nl

Blijf op de hoogte

We horen graag van je op ons sociale netwerk.
Gebruik onze sociale media en geef je waardevolle suggesties.